Јавна набавка мале вредности брoj 1.2.1/2017

17. октобра 2017.

Јавне набавке мале вредности – услуга извођење екскурзије за ученике 3. и 4. разреда за школску 2017/2018 годину.

Јавна набавка мале вредности брoj 1.2.1/2017

Документација за преузимање:

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности услуга, извођење екскурзије за ученике 3. и 4. разреда за школску 2017/2018 годину. брoj 1.2.1/2017

Документација за преузимање:

  1. Одлука о додели уговора
  2. Одлука о додели уговора 1

Документација за преузимање:

  1. Обавештење о закљученом уговору