Колектив

КАДРОВИ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОД.

ДИРЕКТОР

Ред.

број

Презиме и име Радно место
1. Ристић Весна директор

 

НАСТАВНИЦИ

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Анђелковић Љиљана наставник српског језика и књижевности
2. Анчевић Нена наставник стручних предмета
3. Антић Игор наставник стручних предмета
4. Величковић Бојан наставник хемије и стручних предмета
5. Вујаклија Љиљана наставник енглеског језика
6. Вучковић Драгана наставник историје
7. Граховац Иван наставник практичне наставе
8. Ђорђевић Јелена наставник стручних предмета
9. Живковић Жељко наставник верске наставе
10. Зарков Бојан наставник стручних предмета
11. Ивановић Војин наставник стручних предмета
12. Илић Драги наставник стручних предмета
13. Ицић Мирјана наставник стручних предмета
14. Јовановић мр Јелица наставник стручних предмета
15. Јовановић Габриеле наставник српског језика и књижевности
16. Јовановић Ива наставник музичке уметности
17. Костић мр Звонимир наставник социологије
18. Крстић Вања наставник стручних предмета
19. Крстић Весна наставник стручних предмета
20. Крстић Добросав наставник практичне наставе
21. Лазовић Иван наставник стручних предмета
22. Манић Марина наставник географије
23. Марковић Бранка наставник биологије
24. Марковић Дејан наставник ликовне културе
25. Милисављевић Мирољуб наставник стручних предмета
26. Милићевић Гордана наставник математике
27. Милићевић Ивана наставник српског језика и књижевности
28. Милошевић Славиша наставник стручних предмета
29. Михајловић Срђан наставник физике
30. Ненић Драгана наставник стручних предмета
31. Нешић Иван наставник физичког васпитања
32. Николић Ивана наставник практичне наставе
33. Новић Снежана наставник математике
34. Перић Новица наставник стручних предмета
35. Петковић Весна наставник стручних предмета
36. Петковић Јелена наставник стручних предмета
37. Петровић мр Христивоје наставник стручних предмета
38. Петровић Србијанка наставник стручних предмета
39. Петровић Светлана наставник стручних предмета
40. Радојковић Нада наставник енглеског језика
41. Радосављевић Боимир наставник практичне наставе
42. Ранђеловић Лидија наставник математике
43. Симоновић др Зоран наставник физичког васпитања
44. Станковић Димитрије наставник практичне наставе
45. Станковић Владимир наставник стручних предмета
46. Стојановић Милан наставник стручних предмета
47. Станојевић Дејан наставник практичне наставе
48. Филиповић Горица наставник филозофије
49. Филиповић Иван наставник физичког васпитања
50. Цветковић Зорица наставник рачунарства и информатике
51. Цветковић Драгана наставник српског језика и књижевности
52. Цвијић Мирјана наставник математике

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Ред.

број

Презиме и име Радно место
1. Тодоровић Маргарита педагог
2. Нешић Иван библиотекар
3. Јовановић Тијана библиотекарболовање
4. Спалевић Милош библиотекарзамена
5. Митић мр Драган библиотекар

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Живковић Биљана секретар
2. Илић Јелена руководилац финансијско

рачуноводствених послова

3. Мишић Мирјана организатор практичне наставе и

вежби

4. Ракић Весна референт финансијско

рачуноводствених послова

5. Арсић Мирјана радник за одржавање хигијене
6. Гроздановић Наташа чистачица
7. Јевтић Дејан домар/мајстор одржавања
8. Матић Небојша чистач
9. Митић Дејан чистач
10. Савић Бобан чистач
11. Светозаревић Горан чистач
12. Станковић Невенка чистачица
13. Стојановић Саша чистач
 

14.

 

Живковић Драган

техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и

опреме

15. Живић Младен техничар одржавања информационих

система и технологија