Колектив

КАДРОВИ У ШК. 2020/ 21. ГОД.

 

ДИРЕКТОР

Ред. број Презиме и име Радно место Стручни испит/ лиценца
1. Ристић Весна директор да

 

НАСТАВНИЦИ

Ред. број Презиме и име Радно место Лиценца
1. Анђелковић Љиљана наставник српског језика и књижевности да
2. Антић Игор наставник стручних предмета- машинство да
3. Величковић Александра наставник стручних предмета- машинство не
4. Величковић Бојан наставник хемије не
5. Вујаклија  Љиљана наставник енглеског језика да
6. Вучковић Драгана наставник историје да
7. Граховац Иван наставник практичне наставе не
8. Живковић Жељко наставник верске наставе не
9. Ивановић Војин наставник стручних предмета- машинство не
10. Илић Драги наставник стручних предмета- машинство да
11. Ицић Мирјана наставник стручних предмета- машинство да
12. Јовановић  мр Јелица наставник стручних предмета- машинство да
13. Јовановић Габриеле наставник српског језика и књижевности да
14. Јовановић Стефан наставник географије не
15. Ковачевић Дражен наставник практичне наставе не
16. Крстић Добросав наставник практичне наставе да
17. Лазовић Иван наставник стручних предмета- машинство да
18. Марковић Бранка наставник биологије да
19. Марковић Дејан наставник ликовне културе да
20. Милићевић Гордана наставник математике да
21. Милошевић Славиша наставник стручних предмета- машинство да
22. Митић мр Драган наставник рачунарства и информатике да
23. Михајловић Срђан наставник физике не
24. Ненић Драгана наставник стручних предмета- машинство не
25. Нешић Иван наставник физичког васпитања да
26. Николић Ивана наставник практичне наставе да
27. Недељковић Мирјана наставник географије да
28. Перић Новица наставник стручних предмета- машинство да
29. Петковић Весна наставник стручних предмета- машинство да
30. Петровић мр Христивоје наставник стручних предмета- машинство да
31. Петровић Светлана наставник стручних предмета- машинство да
32. Раденковић Габријела наставник српског језика и књижевности да
33. Радојковић Нада наставник енглеског језика да
34. Радосављевић Боимир наставник практичне наставе да
35. Ранђеловић Лидија наставник математике да
36. Симоновић др Зоран наставник физичког васпитања да
37. Симоновић Јелена наставник социологије не
38. Станковић Димитрије наставник практичне наставе не
39. Стојановић Милан наставник стручних предмета- машинство да
40. Станојевић Дејан наставник практичне наставе не
41. Филиповић Горица наставник филозофије да
42. Филиповић Иван наставник физичког васпитања да
43. Цветковић  Зорица наставник рачунарства и информатике да
44. Цветковић Драгана наставник српског језика и књижевности да
45. Цвијић Мирјана наставник математике да

НАСТАВНИЦИ ПО УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Станковић Владимир наставник стручних предмета- саобраћај
2. Мирковић Оливера наставник офталмологије

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Ред. број Презиме и име Радно место Лиценца
1. Тодоровић Маргарита педагог да
2. Нешић Иван библиотекар да
3. Марковић Бранка библиотекар да
4. Радојковић Нада библиотекар да

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Ред. број Презиме и име Радно место Стручни испит/ лиценца
1. Живковић Биљана секретар да
2. Илић Јелена дипломирани економиста финансијско-рачуноводствених послова не
3. Мишић Мирјана организатор практичне наставе и вежби да
4. Ракић Весна референт финансијско-рачуноводствених послова
5. Јевтић Дејан домар/мајстор одржавања
6. Трајковић Душан техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме
7. Живић Младен техничар одржавања информационих система и технологија
8. Арсић Мирјана чистач
9. Матић Небојша чистач
10. Митић Дејан чистач
11. Савић Бобан чистач
12. Светозаревић Горан чистач
13. Станковић Невенка чистач
14. Стојановић Саша чистач
15. Стојадиновић Јована чистач
16. Филиповић Анчица чистач