Колектив

КАДРОВИ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОД.

ДИРЕКТОР

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Ристић Весна директор

 

НАСТАВНИЦИ

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Анђелковић  Љиљана наставник српског језика и књижевности
2. Анчевић Нена наставник стручних предмета
3. Антић Игор наставник стручних предмета
4. Бојић Бојан наставник стручних предмета
5. Величковић Александра наставник стручних предмета
6. Величковић Бојан наставник грађанског васпитања
7. Вујаклија  Љиљана наставник енглеског језика
8. Вучковић Драгана наставник историје
9. Граховац Иван наставник практичне наставе
10. Живковић Жељко наставник верске наставе
11. Зарков Бојан наставник стручних предмета
12. Ивановић Војин наставник стручних предмета
13. Илић Драги наставник стручних предмета
14. Ицић Мирјана наставник стручних предмета
15. Јовановић  мр Јелица наставник стручних предмета
16. Јовановић Габриеле наставник српског језика и књижевности
18. Јовановић Ива наставник музичке уметности
19. Костић  мр Звонимир наставник социологије
20. Крстић Вања наставник стручних предмета
21. Крстић Добросав наставник практичне наставе
22. Лазовић Иван наставник стручних предмета
23. Манић Марина наставник географије
24. Марковић Бранка наставник биологије
25. Марковић Дејан наставник ликовне културе
26. Милићевић Гордана наставник математике
27. Милићевић Ивана наставник српског језика и књижевности
29. Милошевић Славиша наставник стручних предмета
30. Михајловић Срђан наставник физике
31. Ненић Драгана наставник стручних предмета
32. Нешић Иван наставник физичког васпитања
33. Николић Ивана наставник практичне наставе
34. Новић Снежана наставник математике
35. Перић Новица наставник стручних предмета
36. Петковић Весна наставник стручних предмета
37. Петковић Јелена наставник стручних предмета
39. Петровић мр Христивоје наставник стручних предмета
40. Петровић Светлана наставник стручних предмета
41. Радојковић Нада наставник енглеског језика
42. Радосављевић Боимир наставник практичне наставе
43. Ранђеловић Лидија наставник математике
44. Симоновић др Зоран наставник физичког васпитања
45. Станковић Димитрије наставник практичне наставе
46. Станковић Владимир наставник стручних предмета
47. Стојановић Милан наставник стручних предмета
48. Станојевић Дејан наставник практичне наставе
49. Филиповић Горица наставник  филозофије
50. Филиповић Иван наставник физичког васпитања
51. Цветковић Зорица наставник рачунарства и информатике
52. Цветковић Драгана наставник српског језика и књижевности
53. Цвијић Мирјана наставник математике

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Тодоровић  Маргарита педагог
2. Митић мр Драган библиотекар– 35%
3. Нешић Иван библиотекар– 20%
4. Спалевић Милош библиотекар– 45%

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Ред. број Презиме и име Радно место
1. Живковић Биљана секретар
2. Илић Јелена диломирани економиста за финансијскорачуноводствене послове
3. Мишић Мирјана организатор практичне наставе и вежби
4. Ракић Весна референт финансијскорачуноводствених послова
5. Јевтић Дејан домар/мајстор  одржавања
6. Арсић Мирјана чистачица
7. Гроздановић Наташа чистачица
8. Матић Небојша чистачица
9. Митић Дејан чистачица
10. Савић Бобан чистачица
11. Светозаревић Горан чистачица
12. Станковић  Невенка чистачица
13. Стојановић Саша чистачица
14. Филиповић Анчица чистачица
15. Живковић Драган техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме
16. Живић Младен техничар одржавања информационих система и технологија