УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2018/ 2019. ГОД.

5. јуна 2018.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Конкурс за упису ученика у први разред средње школе за школску 2018/2019 годину. За упис у први разред средње школе у Републици Србији, у својству редовног ученика могу да конкуришу сви који су стекли основно образовање и васпитање, а који су рођени после 31. августа 2001. год.

Рангирање кандидата ће се вршити на основу општег успеха у последња три разреда основног образовања и на основу резултата остварених на тестовима из српског језика, математике и на комбинованом тесту из природно- математичких и друштвено– научних предмета ( биологија, географија, историја, физика и хемија).

Шифра Назив образовног профила Број ученика
Четворогодишњи образовни профили
NINI SL 4D14S Tехничар оптике 30
NINI SL 4D83S Tехничар за компјутерско управљање (CNC) машина 30
NINI SL 4I03S Техничар вуче 30
Трогодишњи образовни профили
NINI SL 3D22S Бравар – заваривач 15
NINI SL 3D50S Оператер машинске обраде 15