Одељења

ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/ 2022. ГОД.

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
I-1 Техничар оптике Вујаклија Љиљана
I-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Ранђеловић Лидија
I-3 Бравар- заваривач, Оператер машинске обраде Величковић Александра
 II-1 Техничар оптике Цвијић Мирјана
 II-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Петровић Светлана
 II-3 Бравар- заваривач Ненић Драгана
 III-1 Техничар оптике Симоновић Јелена
 III-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Величковић Бојан
 III-3 Машински техничар за компјутерско конструисање Стојановић Милан
 III-4 Бравар- заваривач, Оператер машинске обраде Станојевић Дејан
 IV-1 Техничар оптике Цветковић Драгана
 IV-2 Техничар вуче Јовановић Јелица
 IV-3 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Петковић Весна