Одељења

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ШК. 2022/ 23. ГОД.

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
I-1 Техничар оптике Милићевић Ивана
I-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Јовановић Јелица
I-3 Бравар- заваривач Голубовић Ивана
 II-1 Техничар оптике Вујаклија Љиљана
 II-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Ранђеловић Лидија
 II-3 Бравар- заваривач, Оператер машинске обраде Станојевић Дејан
 III-1 Техничар оптике Ивановић Војин
 III-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Петровић Светлана
 III-3 Бравар- заваривач Ненић Драгана
 IV-1 Техничар оптике Симоновић Јелена
 IV-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Величковић Бојан
 IV-3 Машински техничар за компјутерско конструисање Стојановић Милан