Одељења

ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2020/ 2021. ГОД.

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
I-1 Техничар оптике Цвијић Мирјана
I-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Петровић Светлана
I-3 Бравар- заваривач Цветковић Зорица
 II-1 Техничар оптике Михајловић Срђан
 II-2 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Величковић Бојан
 II-3 Машински техничар за компјутерско конструисање Стојановић Милан
 II-4 Бравар- заваривач, Оператер машинске обраде Станојевић Дејан
 III-1 Техничар оптике Цветковић Драгана
 III-2 Техничар вуче Јовановић Јелица
 III-3 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Петковић Весна
 III-4 Бравар- заваривач, Оператер машинске обраде Ненић Драгана
 IV-1 Техничар оптике Вујаклија Љиљана
 IV-2 Техничар за компјутерско управљање Ранђеловић Лидија