Одељења

ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2018/ 2019. ГОД.

Одељење Образовнипрофил Одељењскистарешина
I-1 Техничар оптике Цветковић Драгана
I-2 Техничар вуче Илић Драги
I-3 Техничар за компјутерско управљање

(CNC) машина

Петковић Весна
I-4 Бравар- заваривач Петровић Светлана
Оператер машинске обраде
I-5 Бравар Манић Марина
II-1 Техничар оптике Вујаклија Љиљана
II-2 Техничар за компјутерско управљање Ранђеловић Лидија
II-3 Индустријски механичар Милошевић Славиша
II-4 Бравар- заваривач Филиповић Иван
Оператер машинске обраде
II-5 Бравар Симоновић Зоран
III-1 Техничар оптике Радојковић Нада
III-2 Техничар вуче Станковић Владимир
III-3 Техничар за компјутерско управљање Новић Снежана
III-4 Индустријски механичар Нешић Иван
III-5 Бравар Милићевић Ивана
IV-1 Техничар оптике Анђелковић Љиљана
IV-2 Саобраћајно- транспортни техничар Величковић Бојан
IV-3 Техничар за компјутерско управљање Цвијић Мирјана
IV-4 Машински техничар за репаратуру-оглед Антић Игор