План пријема родитеља

ПЛАН ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА У ШК. 2022/23. ГОД.

 

Одељење

 

 

Одељењски старешина

 

Термин
I – 1 Милићевић Ивана Уторак 9.40-10.25
I – 2 Јовановић Јелица Понедељак 14.30
I – 3 Голубовић Ивана Четвртак 10.45-9.30
II – 1 Вујаклија Љиљана Петак 10.40-13.15
II – 2 Ранђеловић Лидија Уторак 11.40-12.25
II – 3 Дејан Станојевић Четвртак 9.00– 11.00
III – 1 Ивановић Војин Четвртак 10.40-12.25
III – 2 Петровић Светлана Уторак 9.40-10.00
III – 3 Ненић Драгана Петак 10.00 -12.00
IV – 1 Симоновић Јелена Среда 11.40-12.25
IV – 2 Величковић Бојан Четвртак 14.05
IV – 3 Стојановић Милан Понедељак 9.40–10.40

 

Отворена врата за родитеље- сваког радног дана