Ученички парламет

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ

Ученички парламент Школе чине по два представника сваког одељења у Школи. Ученички парламент има своје председништво које чини пет ученика (председници на нивоу разреда и председник Ученичког парламента Школе).

За рад Ученичког парламента Школе у шк. 2020/ 21. год. задуженa је Јелена Симоновић, наставник социологије.

АКТИВНОСТИ ПАРЛАМЕНТА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ

У понедељак, 12. 4. 2021. год. представници Ученичког парламента посетили су Меморијални парк Бубањ.

Брдо Бубањ, удаљено 3 км од центра града, током Другог светског рата било је место масовних стрељања заробљеника из Концентрационог логора у Нишу. На стратишту је након ослобођења подигнут споменик у облику три стиснуте песнице које симболизују мушкарца, жену и дете, као и њихов отпор према злочину.