Календар рада

КАЛЕНДАР РАДА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ЗА ШК. 2018/19. ГОД.

У шк. 2018/19. год. настава и други облици образовно- васпитног рада оствариваће се у два полугодишта.

Прво полугодиште је почело у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршиће се у четвртак, 31. јануара 2019. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године, a завршава се у петак, 21. јуна 2019. године.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 31. децембра 2018. године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 26. априла 2019. године, а завршава се у  петак, 3. маја 2019. године.

Друго полугодиште за ученике завршних разреда (IV1, IV2, IV3, IV4, III4 и III5) завршава се  у четвртак, 31. маја 2019. године.

Летњи распуст за ученике првог и другог разреда и ученике одељења III1, III2 и III3 почиње у  петак, 21. јуна 2019. године, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији.

Дан Школе, среда 10. октобар 2018. год. је радни и наставни дан.

Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта обавиће се у петак,  8. 2. 2019. год.  а на крају другог полугодишта на Видовдан  у петак, 28. 6. 2019. год.

Подела сведочанстава и подела диплома ученицима завршних разреда обавиће се у среду, 19. 6. 2019. год.