О школи

МИСИЈА
Модерно опремљена школа организована тако да ученицима пружа квалитетну припрему за лични и професионални развој са циљем да постане регионални центар за образовање редовних и ванредних ученика у подручјима рада Машинство и обрада метала (оптика, CNC технологије) и Саобраћај- група железнички саобраћај.
Захваљујући успешној дугогодишњој сарадњи са бројним социјалним партнерима, школа пружа могућност дуалног образовања.

ВИЗИЈА
Стварање амбијента где ће се рађати нове идеје, неговати таленти, професионализам, толеранција, узајамно уважавање и сарадња између свих актера образовно- васпитног процеса, као и сарадња између Школе и средине.

МОТО ШКОЛЕ
Традиција уз нове технологије

У нашој школи настава се одвија у модерно опремљеним кабинетима и уз већи број спортских активности, излета и екскурзија.

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

Назив: Машинска школа
Место: Ниш
Адреса: Шумадијска 1а
Тел: 018/4-263-100
Тел. дир/факс: 018/4-263-101
Е-mail: masinskaskolanis@gmail.com
Web site: www.masinskanis.com
Град: Ниш
Општина: Палилула
Округ: Нишавски
ЛОКАЦИЈА ШКОЛЕ