Образовни профили

Подручје рада Машинство и обрада метала

Образовни профили у трогодишњем трајању

 • индустријски механичар
 • бравар-заваривач
 • металостругар
 • заваривач
 • металоглодач
 • бравар
 • машинбравар
 • механичар НУ машина
 • механичар хидраулике и пнеуматике
 • механичар радних машина
 • механичар – оружар
 • механичар оптике
 • оператер машинске обраде резањем

Образовни профили у четворогодишњем трајању

 • техничар оптике
 • техничар за компјутерско управљање (CNC) машина
 • машински техничар за репаратуру – оглед
 • машински техничар за компјутерско конструисање
 • погонски техничар машинске обраде
 • погонски техничари – механичари радних машина
 • техничар хидраулике и пнеуматике
 • техничар машинске енергетике

Специјалистичко образовање

 • оптичар- оптометриста
 • механичар алатних машина специјалиста
 • заваривач специјалиста
 • металостругар специјалиста
 • металоглодач специјалиста
 • механичар шинских возила специјалиста
 • механичар хидраулике и пнеуматике,специјалиста
 • механичар – оружар специјалиста
Подручје рада Саобраћај – група Железнички саобраћај

Образовни профили у трогодишњем трајању

 • кондуктер у железничком саобраћају

Образовни профили у четворогодишњем трајању

 • техничар вуче
 • техничар техничко колске делатности
 • саобраћајно- транспортни техничар
 • транспортни комерцијалиста

Специјалистичко образовање

 • саобраћајно – транспортни техничар – специјалиста
 • техничар техничко колске делатности – специјалиста