Јавна набавка мале вредности брoj 1.2.3/2018

16. октобра 2018.

Јавне набавке мале вредности – услуга извођење екскурзије за ученике 3. и 4. разреда за школску 2018/2019 годину.

Јавна набавка мале вредности брoj 1.2.3/2018

Документација за преузимање:

  1. Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности услуга, извођење екскурзије за ученике 3. и 4. разреда за школску 2018/2019 годину. брoj  1.2.3/2018

Документација за преузимање:

  1. Одлука о додели уговора